Welkom
Huwelijk/relatie
Geboorte/adoptie
Jubileum
Levenseinde
Tarieven
Contact
Huwelijk

elkaars
haven zijn

veilige plek
van gaan en thuiskomen

lichtpunt waar
je koers op zet

rustpunt van
uit- en opladen

verankerd ben je
een baken in zee
de Schipper tot vreugde

schep je
een thuisland

geborgenheid
voor twee

Jolijn Hendriks

Huwelijk en relatie...

Jullie hebben elkaar gevonden. Jullie weten het zeker: wij willen samen verder.

Jullie wonen samen, misschien al jaren, maar nu willen jullie het bevestigd zien.

Gedachten uit een oude traditie geboren zijn belangrijk. Het jawoord in alle openheid gegeven alleen voor de burgerlijke stand of toch met een diepere zingeving?

Tegenwoordig is er veel mogelijk op het gebied van vorm en locatie; woorden en rituelen. Samen maken we van deze dag een heel persoonlijk, prachtig gebeuren.

U kunt mij bereiken via het emailadres:

Meer informatie: