Welkom
Huwelijk/relatie
Geboorte/adoptie
Jubileum
Levenseinde
Tarieven
Contact
Liefde

liefde
van mens tot mens

taal van
voelen
en zoeken

naar het diepste
het hoogste
in de ander

om eenheid
te bereiken
in woorden
en gebaren

om het wonder
van samen-zijn
tot in je
tenen
te ervaren


Jolijn Hendriks


Jubileum...

Jaren zijn verstreken, de liefde is gebleven en heeft zich verdiept, zij het misschien niet altijd zonder slag of stoot.

12½ - 25 - 40 - 50 jaar samen of langer,
mijlpalen om te vieren, om met vreugde en dankbaarheid, soms ook met weemoed, terug te kijken naar wat was en wat gebeurde.

Stilstaan bij het moment en vooruit kijken naar de toekomst.

Een uitbundig feest? Een ingetogen moment van stilstaan? We overleggen het samen.
U kunt mij bereiken via het emailadres:

Meer informatie: