Welkom
Huwelijk/relatie
Geboorte/adoptie
Jubileum
Levenseinde
Tarieven
Contact
Levenseinde

Afscheid nemen
is moeizaam
de draden losmaken,

en met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is

om niet te vergeten.
Levenseinde...

Als je afscheid moet nemen van een geliefde; hoe doe je dat wanneer kerk en oude woorden nietszeggend geworden zijn, je niet langer aanspreken.

Steeds vaker zijn het daarnaast ook niet-kerkelijke mensen die vragen om een persoonlijke afscheidsviering.

Vanuit mijn ervaring probeer ik open beelden te scheppen rond de dood. In te spelen op het oerverlangen van elke mens naar licht aan de einder en een mogelijk weerzien ooit.

Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Goedgekozen muziek kan bijdragen aan de verwerking van gevoelens. Samen gaan we dan op weg om levensmomenten op te diepen en betekenis te geven. Om de overledene en elkaar een waardig afscheid te geven.

U kunt mij bereiken via het emailadres:

Meer informatie: