Welkom
Huwelijk/relatie
Geboorte/adoptie
Jubileum
Levenseinde
Tarieven
Contact
En verder...
U kunt bij mij ook terecht voor:

Het tarief hiervoor wordt in overleg met u vastgesteld.

Wilt u daar meer over weten, dan kunt u mij bereiken op
tel: 023 5243596 /
mobiel: 06 28655979
of via de e-mail.
Tarieven

Buiten een straal van 15 km bereken ik reiskosten.
Deze zijn € 0,19 per kilometer.


Huwelijk en Jubileum: € 525,-. Dit is voor:
  • twee/drie gesprekken;
  • het voorbereiden van en het voorgaan tijdens de viering;

Geboorte: € 250,-. Dit is voor:
  • een/twee gesprekken;
  • het voorbereiden van en het voorgaan tijdens de viering;

Uitvaartplechtigheid in aula crematorium; aula begraafplaats of kerk.
€ 525,-. Dit is voor:
  • een voorgesprek;
  • het voorbereiden van en het voorgaan tijdens de plechtigheid;
  • eventueel met korte plechtigheid bij het graf;
  • indien gewenst een nagesprek.

NB: per 1 januari 2020 vervalt 21% BTW i.v.m. kleineondernemersregeling (kor)
KvK: 58908331
U kunt mij bereiken via het emailadres:

Meer informatie: